nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník (258/1995 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
  • § 2 – Průměrný výdělek
  • § 3 – Přiměřené náklady spojené s pohřbem
  • § 4 – Věc větší hodnoty
  • § 5 – Drobné opravy bytu
  • § 6 – Náklady spojené s běžnou údržbou bytu
  • § 7 – Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb.
  • § 8 – Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
© 2024 Sbírka Zákonů