nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 2

§ 2
Průměrný výdělek
(k § 445, 446, § 447 odst. 1 a § 448 odst. 2)
(1) Průměrným výdělkem se rozumí průměrný výdělek zjišťovaný podle zvláštního zákona1) pro pracovněprávní účely.
(2) Nelze-li průměrný výdělek určit podle odstavce 1, vychází se při jeho určení z okolností jednotlivého případu, zejména z daňového přiznání.
1) § 275 zákoníku práce.
§ 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.

Předchozí paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 1

Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

Následující paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 3

Přiměřené náklady spojené s pohřbem


© 2023 Sbírka Zákonů