nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 8

§ 8
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předchozí paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 7

Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb.


© 2023 Sbírka Zákonů