nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 7

§ 7
Zrušuje se vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky č. 32/1965 Sb., vyhlášky č. 183/1982 Sb. a nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

Předchozí paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 6

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Následující paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


© 2023 Sbírka Zákonů