nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 3

§ 3
Přiměřené náklady spojené s pohřbem
(k § 449 odst. 2)
Přiměřené náklady spojené s pohřbem se určí podle pracovněprávních předpisů o odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání; to platí i o výši náhrady nákladů na zřízení pomníku nebo desky.2)
2) § 37 nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony.

Následující paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 4

Věc větší hodnoty


© 2023 Sbírka Zákonů