Zákon o životním a existenčním minimu (110/2006 Sb.)

přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Životní minimum jednotlivce
 • § 3 – Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami (§ 4
 • § 4 – Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují
 • § 5 – Existenční minimum
 • § 6 – Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima, se porovnává úhrn jejích
 • § 7 – Za započitatelné příjmy se pro účely tohoto zákona považují
 • § 8 – Způsob zápočtu příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti
 • § 9 – Zvýšení částek životního a existenčního minima
 • § 10 – Přechodné ustanovení
 • § 11 – Zrušovací ustanovení
 • § 12 – Účinnost
© 2024 Sbírka Zákonů