nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 1

§ 1
Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech
(k § 434 odst. 1)
Za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá jen do výše 5000 Kč.

Následující paragraf

nařízení, kterým se provádí Občanský zákoník paragraf § 2

Průměrný výdělek


© 2024 Sbírka Zákonů