• « Hlavní menu
 • « Zákon o životním a existenčním minimu
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Životní minimum jednotlivce
 • § 3 – Pokud je osoba pro účely tohoto...
 • § 4 – Společně se pro účely tohoto zá...
 • § 5 – Existenční minimum
 • § 6 – Pro posouzení toho, zda příjem ...
 • § 7 – Za započitatelné příjmy se pro ...
 • § 8 – Způsob zápočtu příjmů z podniká...
 • § 9 – Zvýšení částek životního a exis...
 • § 10 – Přechodné ustanovení
 • § 11 – Zrušovací ustanovení
 • § 12 – Účinnost

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 5

§ 5
Existenční minimum
(1) Částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 020 Kč.
(2) Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Předchozí paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 4

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují

Následující paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 6

(1) Pro posouzení toho, zda příjem osoby dosahuje částky životního minima nebo existenčního minima, se porovnává úhrn jejích


© 2024 Sbírka Zákonů