• « Hlavní menu
 • « Zákon o životním a existenčním minimu
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Životní minimum jednotlivce
 • § 3 – Pokud je osoba pro účely tohoto...
 • § 4 – Společně se pro účely tohoto zá...
 • § 5 – Existenční minimum
 • § 6 – Pro posouzení toho, zda příjem ...
 • § 7 – Za započitatelné příjmy se pro ...
 • § 8 – Způsob zápočtu příjmů z podniká...
 • § 9 – Zvýšení částek životního a exis...
 • § 10 – Přechodné ustanovení
 • § 11 – Zrušovací ustanovení
 • § 12 – Účinnost

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 11

§ 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu.
2. Nařízení vlády č. 245/1994 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče.
3. Nařízení vlády č. 281/1995 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
4. Nařízení vlády č. 219/1996 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
5. Nařízení vlády č. 123/1997 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
6. Nařízení vlády č. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
7. Nařízení vlády č. 56/2000 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
8. Nařízení vlády č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
9. Nařízení vlády č. 664/2004 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima.
10. Nařízení vlády č. 505/2005 Sb., o zvýšení částek životního minima.

Předchozí paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 10

Přechodné ustanovení


© 2024 Sbírka Zákonů