• « Hlavní menu
 • « Zákon o životním a existenčním minimu
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Životní minimum jednotlivce
 • § 3 – Pokud je osoba pro účely tohoto...
 • § 4 – Společně se pro účely tohoto zá...
 • § 5 – Existenční minimum
 • § 6 – Pro posouzení toho, zda příjem ...
 • § 7 – Za započitatelné příjmy se pro ...
 • § 8 – Způsob zápočtu příjmů z podniká...
 • § 9 – Zvýšení částek životního a exis...
 • § 10 – Přechodné ustanovení
 • § 11 – Zrušovací ustanovení
 • § 12 – Účinnost

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 10

§ 10
Přechodné ustanovení
Pro účely prvního zvýšení částek životního minima a existenčního minima podle tohoto zákona je prvním měsícem rozhodného období říjen 2006.

Předchozí paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 9

Zvýšení částek životního a existenčního minima

Následující paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 11

Zrušovací ustanovení


© 2023 Sbírka Zákonů