• « Hlavní menu
 • « Zákon o životním a existenčním minimu
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Předmět úpravy
 • § 2 – Životní minimum jednotlivce
 • § 3 – Pokud je osoba pro účely tohoto...
 • § 4 – Společně se pro účely tohoto zá...
 • § 5 – Existenční minimum
 • § 6 – Pro posouzení toho, zda příjem ...
 • § 7 – Za započitatelné příjmy se pro ...
 • § 8 – Způsob zápočtu příjmů z podniká...
 • § 9 – Zvýšení částek životního a exis...
 • § 10 – Přechodné ustanovení
 • § 11 – Zrušovací ustanovení
 • § 12 – Účinnost

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 3

§ 3
(1) Pokud je osoba pro účely tohoto zákona posuzována společně s jinými osobami (§ 4), jsou částky životního minima odstupňovány podle pořadí osob. Pořadí posuzovaných osob se stanoví tak, že se nejdříve posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci každé z těchto skupin posuzovaných osob se pořadí stanoví podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno.
(2) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 2 880 Kč.
(3) Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně
a) 2 600 Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem,
b) 2 250 Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku,
c) 1 960 Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku,
d) 1 600 Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku.
(4) Životní minimum osob, které se pro účely tohoto zákona posuzují společně, se stanoví jako úhrn částek životního minima všech těchto osob.
(5) Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.2)
2) § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Předchozí paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 2

Životní minimum jednotlivce

Následující paragraf

Zákon o životním a existenčním minimu paragraf § 4

(1) Společně se pro účely tohoto zákona, není-li dále stanoveno jinak, posuzují


© 2023 Sbírka Zákonů