• « Hlavní menu
 • « Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon zapracovává přísluš...
 • § 2 – Osobní rozsah zdravotního pojiš...
 • § 3 – Vznik a zánik zdravotního pojiš...
 • § 4 – Plátci pojistného zdravotního p...
 • § 5 – Pojištěnec je plátcem pojistnéh...
 • § 6 – Zaměstnavatel je plátcem části ...
 • § 7 – Stát je plátcem pojistného pros...
 • § 8 – Povinnost platit pojistné
 • § 9 – Výše a způsob placení pojistnéh...
 • § 10 – Oznamovací povinnost plátců poj...
 • § 10a – Živnostenské úřady
 • § 11 – Pojištěnec má právo a) na výběr...
 • § 12 – Pojištěnec je povinen: a) plnit...
 • § 13 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 14 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 15 – Ze zdravotního pojištění se neh...
 • § 16 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 16a – Regulační poplatky
 • § 16b – Limity regulačních poplatků a d...
 • § 17 – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 17a – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 18 – Poskytování zdravotní péče
 • § 19 – Ambulantní péče
 • § 20 – Primární zdravotní péče
 • § 21 – Specializovaná ambulantní zdrav...
 • § 22 – Zvláštní ambulantní péče
 • § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče pa...
 • § 23 – Vyžaduje-li to zdravotní stav p...
 • § 24 – Do ústavní péče jsou pojištěnci...
 • § 25 – Je-li při přijetí dítěte do zdr...
 • § 26 – Bezprostřední péči o pojištěnce...
 • § 27 – Pojištěnec se propustí z ústavn...
 • § 28 – Pohotovostní a záchranná služba
 • § 29 – V rámci hrazené péče se u pojiš...
 • § 30 – Hrazená péče zahrnuje vyšetření...
 • § 31 – Dispenzární péče
 • § 32 – Poskytování léčivých přípravků ...
 • § 33 – Lázeňská péče
 • § 34 – Péče v odborných dětských léčeb...
 • § 35 – Závodní preventivní péče
 • § 35a – Transplantace tkání a orgánů
 • § 36 – Zdravotní pojišťovna hradí dopr...
 • § 37 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 38 – Posudková činnost
 • § 39 – Prohlídka zemřelého pojištěnce ...
 • § 39a – Stanovení maximálních cen léčiv...
 • § 39b – O výši a podmínkách úhrady léči...
 • § 39c – Ústav zařazuje léčivý přípravek...
 • § 39d – Zásady pro úhradu vysoce inovat...
 • § 39e – Soutěž o nejnižší cenu
 • § 39f – Žádost o stanovení maximální ce...
 • § 39g – Řízení o stanovení maximální ce...
 • § 39h – Rozhodnutí o stanovení maximáln...
 • § 39i – Změny rozhodnutí o stanovení ma...
 • § 39k – Mimořádné prodloužení lhůty
 • § 39l – Pravidelná revize systému úhrad
 • § 39m – Poskytování informací
 • § 39n – Zveřejňování informací
 • § 40 – Zdravotní pojišťovny
 • § 41 – Informační centrum
 • § 42 – Zdravotní pojišťovny kontrolují...
 • § 43 – Zdravotní pojišťovny podléhají ...
 • § 44 – Za nesplnění oznamovací povinno...
 • § 45 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 45a – Zdravotní pojišťovně, která neu...
 • § 46 – Zdravotní pojišťovna je povinna...
 • § 47 – Výběrové řízení vyhlašuje způso...
 • § 48 – Vyhlašovatel zřizuje pro každé ...
 • § 49 – Činnost komise řídí její předse...
 • § 50 – Nabídky se doručují vyhlašovate...
 • § 51 – Při posuzování přihlášek členov...
 • § 52 – Vyhlašovatel je povinen zveřejn...
 • § 53 – Rozhodování
 • § 53a – Zdravotní pojišťovna může odstr...
 • § 53b – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 53c – Při plnění povinností vyplývají...
 • § 54 – Smluvní zdravotní pojištění
 • § 55 – Náhrada nákladů na péči hrazeno...
 • § 55a – Vztah k mezinárodním smlouvám
 • § 55b – Působnosti stanovené krajskému ...
 • § 56 – Za nezaopatřené děti podle § 7 ...
 • § 57 – Zrušují se:
 • § 58 – Zákon České národní rady č. 551...
 • § 59 – Zákon České národní rady č. 280...
 • § 60 – Zákon České národní rady č. 592...
 • § 61 – Účinnost
 • Příl.1 – SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZD...
 • Příl.2 – SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 • Příl.3 – SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ ...
 • Příl.4 – SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.1

Příl.1
SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
        Seznam použitých zkratek a symbolů

+-----------+----------------------------------------------------+
| označení, | vysvětlení                     |
| symbol  |                          |
+-----------+----------------------------------------------------+
| ODB    | odbornost                     |
+-----------+----------------------------------------------------+
| KOD    | číslo kódu zdravotního výkonu           |
+-----------+----------------------------------------------------+
| NÁZEV   | název zdravotního výkonu              |
+-----------+----------------------------------------------------+
| KAT    | kategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrady ze |
|      | zdravotního pojištění - symboly N, Z, W - viz dále |
+-----------+----------------------------------------------------+
| N     | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "N"     |
|      | - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního |
|      | pojištění, výjimkou může být předchozí povolení  |
|      | revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce,    |
|      | vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo |
|      | k jeho zvláštní zdravotní potřebě)         |
+-----------+----------------------------------------------------+
| W     | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "W"     |
|      | - zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního   |
|      | pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo  |
|      | limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné|
|      | schválení revizním lékařem             |
+-----------+----------------------------------------------------+
| Z     | výkon označený ve sloupci KAT symbolem "Z"     |
|      | - zdravotní výkon plně hrazený zdravotní      |
|      | pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení|
|      | revizním lékařem                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
| ZP    | zdravotní pojišťovna                |
+-----------+----------------------------------------------------+
| dg.    | diagnóza                      |
+-----------+----------------------------------------------------+
| p.č.   | pořadové číslo výkonu               |
+-----------+----------------------------------------------------+

+-----------+----------------------------------------------------+
| číslo ODB | název odbornosti                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  001   | Praktický lékař pro dospělé            |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  002   | Praktický lékař pro děti a dorost         |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  013   | Ústní, čelistní a obličejová chirurgie       |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  014   | Stomatologie všeobecná - praktický zubní lékař -  |
|      | stomatolog                     |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  015   | Ortodoncie                     |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  201   | Fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace   |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  401   | Hygiena práce a nemoci z povolání         |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  404   | Dermatovenerologie                 |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  504   | Cévní chirurgie                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  601   | Plastická chirurgie                |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  603   | Gynekologie a porodnictví             |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  606   | Ortopedie                     |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  701   | Otorinolaryngologie                |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  705   | Oftalmologie                    |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  706   | Urologie                      |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  808   | Soudní lékařství                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  809   | Radiodiagnostika                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  899   | Universální lékařské výkony - bez vazby      |
|      | na odbornost                    |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  903   | Klinická logopedie                 |
+-----------+----------------------------------------------------+
|  911   | Zdravotní sestra                  |
+-----------+----------------------------------------------------+
    Seznam zdravotních výkonů ze zdravotního pojištění
    nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek

+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|p.č.|ODB| KOD |     NÁZEV      |KAT|   PODMÍNKA ÚHRADY ZP   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 1.|001|00192|Zdravotně výchovná činnost| N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 2.|002|00292|Zdravotně výchovná činnost| N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 3.|014|92130|Pečetění fisury - zub  | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 4.|014|92215|Koferdam - jedna čelist  | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 5.|014|92405|Léčebný plán slizničních | N |               |
|  |  |   |onemocnění        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 6.|014|93301|Trepanace alveolu     | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 7.|014|93610|Implanatologie - analýza, | N |               |
|  |  |   |příprava         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 8.|014|93620|Usazení nitrokostního   | N |               |
|  |  |   |implantátu        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 9.|014|93630|Implantace - druhá fáze  | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 10.|014|93640|Transdentální implantát  | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 11.|014|93650|Odstranění nitrokostního | N |               |
|  |  |   |implantátu        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 12.|014|93660|Subperiostální implantát-1| N |               |
|  |  |   |sextant          |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 13.|014|93670|Odstranění        | N |               |
|  |  |   |subperiostálního     |  |               |
|  |  |   |implantátu - 1 sextant  |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 14.|014|94350|Provizorní můstek,    | N |               |
|  |  |   |v rozsahu do 6 zubů    |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 15.|014|94360|Provizorní můstek,    | N |               |
|  |  |   |v rozsahu 7 a více zubů  |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 16.|015|95110|Odborná ortodontická   | N |               |
|  |  |   |konzultace        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 17.|504|33226|Rekonstrukce a.iliaca int.| N |               |
|  |  |   |a další výkony pro    |  |               |
|  |  |   |vaskulární impotenci   |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 18.|603|44007|Rekanalizace vejcovodu  | N |               |
|  |  |   |po předchozí sterilizaci |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 19.|701|89374|Nepřímá laryngoskopie   | N |                   |
|  |  |   |s instalací léku do hrtanu|  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 20.|706|35216|Implantace penilních   | N |               |
|  |  |   |protéz - semiflexibilní  |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 21.|706|35217|Implantace penilních   | N |               |
|  |  |   |protéz - inflatibilní   |  |               |
|  |  |   |(bez ceny protéz)     |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 22.|706|35223|Penis-kavernosometrie   | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 23.|809|63009|Kavernosografie      | N |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 24.|903|09310|Logopedické preventivní  | N |               |
|  |  |   |vyšetření - depistáž   |  |               |
|  |  |   |v terénu         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 25.|001|00181|Šetření na pracovišti   | W |Výkon bude hrazen, pokud je |
|  |  |   |prováděné závodním lékařem|  |nezbytný ke zjištění     |
|  |  |   |             |  |epidemiologické situace   |
|  |  |   |             |  |na pracovišti        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 26.|013|91520|Injekční anestézie    | W |Hrazen s výjimkou      |
|  |  |   |             |  |intraligamentární anestézie |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 27.|014|91010|Vstupní komplexní     | W |Hrazeno 1x ročně       |
|  |  |   |vyšetření         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 28.|014|92101|Ústní hygiena -      | W |Hrazen pouze jedenkrát    |
|  |  |   |profylaktická instruktáž |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 29.|014|92102|Kontrola ústní hygieny  | W |Hrazen dvakrát ročně     |
|  |  |   |- profylaktická      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 30.|014|92103|Odstranění zubního kamene | W |Hrazeno 1x ročně       |
|  |  |   |profylaktické       |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 31.|014|92111|Lokální fluoridace    | W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |bez vysušení       |  |roztoku fluorid sodný    |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 32.|014|92112|Lokální fluoridace    | W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |s vysušením        |  |přípravku s aminofluoridem  |
|  |  |   |             |  |bez nosiče          |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 33.|014|92140|Kolektivní profylaxe   | W |Výkon bude hrazen jen při  |
|  |  |   |             |  |přiložení jmenného seznamu  |
|  |  |   |             |  |osob do 18 let věku,     |
|  |  |   |             |  |u kterých byl proveden    |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 34.|014|92201|Výplň stálého zubu - jedna| W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |ploška          |  |nedózovaného amalgámu, při  |
|  |  |   |             |  |použití samopolymerujícího  |
|  |  |   |             |  |kompozita pouze v rozsahu  |
|  |  |   |             |  |špičáku včetně        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 35.|014|92202|Výplň stálého zubu - dvě | W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |plošky          |  |nedózovaného amalgánu, při  |
|  |  |   |             |  |použití samopolymerujícího  |
|  |  |   |             |  |kompozita pouze v rozsahu  |
|  |  |   |             |  |špičáku včetně        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 36.|014|92203|Výplň stálého zubu - tři | W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |plošky          |  |nedózovaného amalgánu, při  |
|  |  |   |             |  |použití samopolymerujícího  |
|  |  |   |             |  |kompozita pouze v rozsahu  |
|  |  |   |             |  |špičáku včetně        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 37.|014|92204|Výplň - více než tři   | W |Hrazen pouze při použití   |
|  |  |   |plošky nebo rekonstrukce |  |nedózovaného amalgánu, při  |
|  |  |   |růžku           |  |použití samopolymerujícího  |
|  |  |   |             |  |kompozita pouze v rozsahu  |
|  |  |   |             |  |špičáku včetně        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 38.|014|92205|Fotokompozit - jedna   | W |Hrazen u dětí do 18 let   |
|  |  |   |ploška          |  |v rozsahu špičáků včetně   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 39.|014|92206|Fotokompozit - dvě plošky | W |Hrazen u dětí do 18 let   |
|  |  |   |             |  |v rozsahu špičáků včetně   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 40.|014|92207|Fotokompozit - tři plošky | W |Hrazen u dětí do 18 let   |
|  |  |   |             |  |v rozsahu špičáků včetně   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 41.|014|92208|Fotokompozit -      | W |Hrazen u dětí do 18 let   |
|  |  |   |rekonstrukce růžku    |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+

| 42.|014|92210|Dostavba plastická    | W |Hrazen u dětí do 18 let   |
|  |  |   |             |  |v rozsahu špičáků včetně   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 43.|014|92241|Endodontické vyšetření  | W |Hrazen při použití      |
|  |  |   |             |  |resorcinformaldehydové    |
|  |  |   |             |  |pryskyřice nebo fosfátového |
|  |  |   |             |  |cementu           |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 44.|014|92341|Přechodná dlaha bez    | W |Hrazen při použití      |
|  |  |   |preparace - na zub    |  |samopolymerující pryskyřice |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 45.|014|92342|Přechodná dlaha      | W |Hrazen při použití      |
|  |  |   |s preparací - na zub   |  |samopolymerující kompozitní |
|  |  |   |             |  |pryskyřice          |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 46.|014|94310|Oprava fixní náhrady   | W |Hrazen při použití      |
|  |  |   |v ordinaci        |  |samopolymerující pryskyřice |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 47.|201|22203|Stanovení dlouhodobého  | W |Hrazen 1x během léčby    |
|  |  |   |rehabilitačního plánu na |  |               |
|  |  |   |základě proběhlé     |  |               |
|  |  |   |rehabilitační konference |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 48.|401|18008|Šetření na pracovišti   | W |Výkon bude jen v indikaci  |
|  |  |   |pacienta z hlediska rizika|  |vyšetření pro hrozící,    |
|  |  |   |profesionálního poškození |  |suspektní nebo nastalé    |
|  |  |   |             |  |profesionální postižení   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 49.|601|30699|Modelace a přitažení   | W |Plná úhrada do 10 let věku |
|  |  |   |odstálého boltce     |  |dítěte, nad 10 let zdravotní |
|  |  |   |             |  |pojišťovna nehradí      |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 50.|701|89404|Testy na agravaci a    | W |V případě prokázané simulace |
|  |  |   |simulaci         |  |nehrazen           |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 51.|705|89294|Aplikace kontaktní čočky | W |Výkon bude hrazen po operaci |
|  |  |   |             |  |katarakty          |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 52.|808|89134|Konzultace nálezu soudním | W |Výkon bude hrazen, pokud je |
|  |  |   |lékařem          |  |na žádost ošetřujícího lékaře|
|  |  |   |             |  |nutný k vysvětlení nálezu  |
|  |  |   |             |  |u konkrétního případu    |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 53.|899|20027|Psychoterapie podpůrná - | W |Výkon bude hrazen jen na   |
|  |  |   |prováděná lékařem         |  |jednoho pacienta 1x ročně  |
|  |  |   |nepsychiatrem       |  |v jednom oboru po podrobném |
|  |  |   |             |  |zápisu v dokumentaci     |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 54.|899|20028|Rozhovor lékaře s rodinou | W |Výkon bude hrazen na jednoho |
|  |  |   |             |  |pacienta ve věku do 15 let  |
|  |  |   |             |  |maximálně 2x ročně,     |
|  |  |   |             |  |u dospělého 1x ročně, po   |
|  |  |   |             |  |podrobném zápisu       |
|  |  |   |             |  |v dokumentaci        |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 55.|899|28001|Edukační pohovor lékaře  | W |Hrazeno pouze při zdravotní |
|  |  |   |s nemocným či rodinou   |  |indikaci zdůvodněné písemně |
|  |  |   |             |  |v dokumentaci a stvrzené   |
|  |  |   |             |  |podpisem edukovaného nebo  |
|  |  |   |             |  |jeho zákonného zástupce   |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 56.|899|89797|Konzilium specialistou  | W |Vyšetření hrazeno, jen pokud |
|  |  |   |             |  |je na žádost praktického   |
|  |  |   |             |  |lékaře            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 57.|911|09520|Komplexní posouzení    | W |Výkon bude hrazen jen na   |
|  |  |   |zdravotního stavu pacienta|  |doporučení praktického lékaře|
|  |  |   |v jeho prostředí     |  |při převzetí pacienta do   |
|  |  |   |             |  |lékařem indikované dočasné  |
|  |  |   |             |  |nebo dlouhodobé       |
|  |  |   |             |  |ošetřovatelské péče     |
|  |  |   |             |  |v domácnosti         |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 58.|911|09521|Cílená kontrola pacienta | W |Výkon bude hrazen po     |
|  |  |   |středním zdravotnickým  |  |předchozí indikaci      |
|  |  |   |pracovníkem v domácím   |  |praktického lékaře, která  |
|  |  |   |prostředí         |  |může být jednorázová nebo  |
|  |  |   |             |  |vyjadřující konkrétní    |
|  |  |   |             |  |frekvenci návštěv na určité |
|  |  |   |             |  |období            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 59.|911|09522|Ošetřovatelská intervence | W |Výkon bude hrazen po     |
|  |  |   |jednoduchá (v domácím   |  |předchozí indikaci      |
|  |  |   |prostředí)        |  |praktického lékaře, která  |
|  |  |   |             |  |může být jednorázová nebo  |
|  |  |   |             |  |vyjadřující konkrétní    |
|  |  |   |             |  |frekvenci návštěv na určité |
|  |  |   |             |  |období            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 60.|911|09523|Komplexní péče o     | W |Výkon bude hrazen po     |
|  |  |   |ošetřovatelsky náročné  |  |předchozí indikaci      |
|  |  |   |- nepohyblivé nemocné   |  |praktického lékaře, která  |
|  |  |   |v domácím prostředí    |  |může být jednorázová nebo  |
|  |  |   |             |  |vyjadřující konkrétní    |
|  |  |   |             |  |frekvenci návštěv na určité |
|  |  |   |             |  |období            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 61.|013|30339|Zvětšení brady protézou  | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 62.|013|30340|Zvětšení brady kostí,   | Z |               |
|  |  |   |chrupavkou        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 63.|013|30344|Závěsy střední obličejové | Z |               |
|  |  |   |etáže           |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 64.|013|31452|Superiostální implantát  | Z |               |
|  |  |   |- jedna čelist      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 65.|013|31453|Odstranění superiostálního| Z |               |
|  |  |   |implantátu - jedna čelist |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 66.|013|38908|Mandib. nebo maxil.    | Z |               |
|  |  |   |štítková osteotomie    |  |               |
|  |  |   |při hypoplasii      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 67.|013|38909|Korekce brady       | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 68.|013|38910|Osteoktomie těla mandibuly| Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 69.|013|38911|Osteotomie těla mandibuly | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 70.|013|38912|Sagitální osteotomie větve| Z |               |
|  |  |   |mandibuly         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 71.|013|38913|Osteotomie mandibulární  | Z |               |
|  |  |   |retrognat. jakkoliv do  |  |               |
|  |  |   |10 mm           |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 72.|013|38914|Osteotomie mandibulární  | Z |               |
|  |  |   |retrognat. jakkoliv    |  |               |
|  |  |   |10-20 mm         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 73.|013|38915|Osteotomie mandibulární  | Z |               |
|  |  |   |retrognat. jakkoliv více |  |               |
|  |  |   |než 20 mm         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 74.|014|91260|Diagnostická fotografie  | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 75.|014|92303|Kyretáž - na zub     | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 76.|014|92306|Artikulace chrupu     | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 77.|014|92401|Komplexní vyšetření ústní | Z |               |
|  |  |   |sliznice         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 78.|014|92402|Kontrolní vyšetření ústní | Z |               |
|  |  |   |sliznice         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 79.|014|92403|Konziliární vyšetření   | Z |               |
|  |  |   |ústní sliznice      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 80.|014|92405|Léčebný plán slizničních | Z |               |
|  |  |   |onemocnění        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 81.|014|93205|Autotransplantace zubu  | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 82.|404|28009|Epilace a 30 minut    | Z |Výkon bude hrazen pouze   |
|  |  |   |             |  |u dg. E00 až E07 (poruchy  |
|  |  |   |             |  |štítné žlázy, hormonální   |
|  |  |   |             |  |poruchy), E10 až E14     |
|  |  |   |             |  |(diabetes mellitus), E20 až |
|  |  |   |             |  |E35 (diencefalohypofyzární  |
|  |  |   |             |  |poruchy)           |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 83.|601|30695|Korekce malé vrozené   | Z |               |
|  |  |   |anomálie boltce a okolí  |  |               |
|  |  |   |(výrůstky před boltcem)  |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 84.|601|30696|Posun rudimentu      | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 85.|601|30697|Rekonstrukce boltce    | Z |               |
|  |  |   |chrupavčitým štěpem    |  |               |
|  |  |   |(včetně odběru štěpu)   |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 86.|601|30698|Kožní     vložka za boltec  | Z |               |
|  |  |   |(včetně odběru štěpu)   |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 87.|601|30703|Xanthelasma        | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 88.|601|30710|Operace ptózy obličeje  | Z |               |
|  |  |   |- horní          |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 89.|601|30711|Operace ptózy obličeje  | Z |               |
|  |  |   |- dolní          |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 90.|601|30712|Operace ptózy obličeje  | Z |               |
|  |  |   |- celková (smas lifting) |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 91.|601|30715|Rinoplastika kompletní  | Z |               |
|  |  |   |(4krát osteotomie, snesení|  |               |
|  |  |   |hrbolu, korekce chrupavek)|  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 92.|601|30716|Rinoplastika - měkký nos | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 93.|601|30717|Rinoplastika - sedlovitý | Z |               |
|  |  |   |nos (L - štěp, včetně   |  |               |
|  |  |   |odběru)          |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 94.|601|30718|Rinofyma         | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 95.|601|30728|Redukce a modelace    | Z |               |
|  |  |   |u gigantomastie      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 96.|601|30731|Ablace se zachováním   | Z |               |
|  |  |   |dvorce          |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 97.|601|30732|Rekonstrukce       | Z |               |
|  |  |   |areomamilárního komplexu |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 98.|601|30733|Odstranění implantátu prsu| Z |               |
|  |  |   |a kapsulotomií      |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
| 99.|601|30734|Kapsulektomie       | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|100.|601|30760|Implantace tkáňového   | Z |               |
|  |  |   |expanderu         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|101.|606|31624|Osteotomie proximálního  | Z |               |
|  |  |   |femuru - varizační    |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|102.|606|31625|Osteotomie proximálního  | Z |               |
|  |  |   |femuru - valgizační    |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|103.|606|31630|Zkrácení femuru      | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|104.|606|31631|Prodloužení femuru    | Z |               |
|  |  |   |- jednorázové       |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|105.|606|31632|Prodloužení femuru    | Z |               |
|  |  |   |- postupné        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|106.|606|31747|Prodloužení bérce     | Z |               |
|  |  |   |- jednorázové       |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|107.|606|31748|Prodloužení Berče     | Z |               |
|  |  |   |- postupné        |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|108.|606|31749|Zkrácení Berče      | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|109.|701|32025|Septoplastika       | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|110.|705|38025|Laserová iridotomie    | Z |Výkon je hrazen při provedení|
|  |  |   |             |  |na 1 oku nejvíce třikrát, při|
|  |  |   |             |  |dalším provedení je k úhradě |
|  |  |   |             |  |třeba souhlasu revizního   |
|  |  |   |             |  |lékaře            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|111.|705|38116|Dermatoplastika jednoho | Z |               |
|  |  |   |víčka           |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|112.|705|38117|Blepharochalasis - excize | Z |               |
|  |  |   |z jednoho víčka      |  |               |
|  |  |   |+ odstranění tuku a záhybu|  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|113.|705|89312|Laserová koagulace sítnice| Z |Výkon je hrazen při provedení|
|  |  |   |             |  |na 1 oku nejvíce pětkrát, při|
|  |  |   |             |  |dalším provedení je k úhradě |
|  |  |   |             |  |třeba souhlasu revizního   |
|  |  |   |             |  |lékaře            |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|114.|705|89320|Plastická operace kůže  | Z |               |
|  |  |   |víčka otočným lalokem   |  |               |
|  |  |   |nebo posunem       |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|115.|706|16217|Transuretrální hypertermie| Z |               |
|  |  |   |prostaty         |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|116.|706|35220|Penis - intrakavernosní  | Z |               |
|  |  |   |injekce vasoaktivních   |  |               |
|  |  |   |látek           |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|117.|706|35245|Vazektomie (vazoligatura) | Z |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+
|118.|809|66014|Kavernosografie jen    | Z |               |
|  |  |   |klinický výkon, ne RTG  |  |               |
+----+---+-----+--------------------------+---+-----------------------------+

Následující paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.2

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK


© 2024 Sbírka Zákonů