• « Hlavní menu
 • « Zákon o veřejném zdravotním pojištění
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Tento zákon zapracovává přísluš...
 • § 2 – Osobní rozsah zdravotního pojiš...
 • § 3 – Vznik a zánik zdravotního pojiš...
 • § 4 – Plátci pojistného zdravotního p...
 • § 5 – Pojištěnec je plátcem pojistnéh...
 • § 6 – Zaměstnavatel je plátcem části ...
 • § 7 – Stát je plátcem pojistného pros...
 • § 8 – Povinnost platit pojistné
 • § 9 – Výše a způsob placení pojistnéh...
 • § 10 – Oznamovací povinnost plátců poj...
 • § 10a – Živnostenské úřady
 • § 11 – Pojištěnec má právo a) na výběr...
 • § 12 – Pojištěnec je povinen: a) plnit...
 • § 13 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 14 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 15 – Ze zdravotního pojištění se neh...
 • § 16 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 16a – Regulační poplatky
 • § 16b – Limity regulačních poplatků a d...
 • § 17 – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 17a – Za účelem zajištění věcného pln...
 • § 18 – Poskytování zdravotní péče
 • § 19 – Ambulantní péče
 • § 20 – Primární zdravotní péče
 • § 21 – Specializovaná ambulantní zdrav...
 • § 22 – Zvláštní ambulantní péče
 • § 22a – Zvláštní ústavní péče - péče pa...
 • § 23 – Vyžaduje-li to zdravotní stav p...
 • § 24 – Do ústavní péče jsou pojištěnci...
 • § 25 – Je-li při přijetí dítěte do zdr...
 • § 26 – Bezprostřední péči o pojištěnce...
 • § 27 – Pojištěnec se propustí z ústavn...
 • § 28 – Pohotovostní a záchranná služba
 • § 29 – V rámci hrazené péče se u pojiš...
 • § 30 – Hrazená péče zahrnuje vyšetření...
 • § 31 – Dispenzární péče
 • § 32 – Poskytování léčivých přípravků ...
 • § 33 – Lázeňská péče
 • § 34 – Péče v odborných dětských léčeb...
 • § 35 – Závodní preventivní péče
 • § 35a – Transplantace tkání a orgánů
 • § 36 – Zdravotní pojišťovna hradí dopr...
 • § 37 – Ze zdravotního pojištění se hra...
 • § 38 – Posudková činnost
 • § 39 – Prohlídka zemřelého pojištěnce ...
 • § 39a – Stanovení maximálních cen léčiv...
 • § 39b – O výši a podmínkách úhrady léči...
 • § 39c – Ústav zařazuje léčivý přípravek...
 • § 39d – Zásady pro úhradu vysoce inovat...
 • § 39e – Soutěž o nejnižší cenu
 • § 39f – Žádost o stanovení maximální ce...
 • § 39g – Řízení o stanovení maximální ce...
 • § 39h – Rozhodnutí o stanovení maximáln...
 • § 39i – Změny rozhodnutí o stanovení ma...
 • § 39k – Mimořádné prodloužení lhůty
 • § 39l – Pravidelná revize systému úhrad
 • § 39m – Poskytování informací
 • § 39n – Zveřejňování informací
 • § 40 – Zdravotní pojišťovny
 • § 41 – Informační centrum
 • § 42 – Zdravotní pojišťovny kontrolují...
 • § 43 – Zdravotní pojišťovny podléhají ...
 • § 44 – Za nesplnění oznamovací povinno...
 • § 45 – Příslušná zdravotní pojišťovna ...
 • § 45a – Zdravotní pojišťovně, která neu...
 • § 46 – Zdravotní pojišťovna je povinna...
 • § 47 – Výběrové řízení vyhlašuje způso...
 • § 48 – Vyhlašovatel zřizuje pro každé ...
 • § 49 – Činnost komise řídí její předse...
 • § 50 – Nabídky se doručují vyhlašovate...
 • § 51 – Při posuzování přihlášek členov...
 • § 52 – Vyhlašovatel je povinen zveřejn...
 • § 53 – Rozhodování
 • § 53a – Zdravotní pojišťovna může odstr...
 • § 53b – Doručování veřejnou vyhláškou
 • § 53c – Při plnění povinností vyplývají...
 • § 54 – Smluvní zdravotní pojištění
 • § 55 – Náhrada nákladů na péči hrazeno...
 • § 55a – Vztah k mezinárodním smlouvám
 • § 55b – Působnosti stanovené krajskému ...
 • § 56 – Za nezaopatřené děti podle § 7 ...
 • § 57 – Zrušují se:
 • § 58 – Zákon České národní rady č. 551...
 • § 59 – Zákon České národní rady č. 280...
 • § 60 – Zákon České národní rady č. 592...
 • § 61 – Účinnost
 • Příl.1 – SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZD...
 • Příl.2 – SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
 • Příl.3 – SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ ...
 • Příl.4 – SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.3

Příl.3
SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
ODDÍL A
Seznam použitých zkratek a symbolů
V seznamu prostředků zdravotnické techniky nehrazených z prostředků zdravotního pojištění a v seznamu prostředků zdravotnické techniky hrazených z prostředků zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče mají použité zkratky a symboly tento význam:
a) skupina
1 obvazový materiál, náplasti
2 pomůcky pro inkontinentní
3 pomůcky stomické
4 ortopedicko protetické pomůcky sériově vyráběné
5 ortopedicko protetické pomůcky individuálně zhotovené
6 kompresivní punčochy a návleky
7 vozíky invalidní včetně příslušenství
8 sluchadla včetně příslušenství
9 brýle a optické pomůcky
10 pomůcky respirační a inhalační
11 pomůcky pro diabetiky
12 kompenzační pomůcky pro tělesně postižené
13 dále nespecifikované pomůcky
14 kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
15 kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
16 obuv ortopedická
17 pomůcky pro laryngektomované,
b) zkratky PVC polyvinylchlorid,
c) specializace a nástavbové  specializace lékařů a označení
  speciálních zaměření pracovišť
   ALG   lékař  s  nástavbovou  specializací  v  oboru
        alergologie a klinické imunologie
   CHI   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        chirurgie
   DER   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        dermatovenerologie
   DIA   lékař  s  nástavbovou  specializací  v  oboru
        diabetologie, lékař se specializací II. stupně
        v oboru interního lékařství
   FON   lékař s nástavbovou specializací v oboru foniatrie
   INT   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        interního lékařství
   J16   odborná pracoviště s činností flebologickou, resp.
        angiologickou
   NEU   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        neurologie
   ONK   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        radioterapie, lékař  s nástavbovou specializací
        v oboru klinické onkologie
   OP    lékař  s  nástavbovou  specializací  v  oboru
        ortopedické protetiky
   OPH   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        oftalmologie
   ORL   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        otorhinolaryngologie
   ORT   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        ortopedie
   PRL   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        všeobecného lékařství
   REH   lékař s nástavbovou specializací v oboru fyziatrie,
        balneologie a léčebné rehabilitace
   TRN   lékař  s  nástavbovou  specializací  v  oboru
        tuberkulózy  a respiračních  nemocí, lékař  se
        specializací II. stupně v oboru interního lékařství
   URN   lékař se specializací I. nebo II. stupně v oboru
        urologie, lékař se specializací II. stupně v oboru
        interního  lékařství,  lékař  s  nástavbovou
        specializací v oboru nefrologie.
ODDÍL B
Seznam prostředků zdravotnické techniky nehrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
|Číslo|Skupina|Název druhu (typu) prostředku zdravotnické|   Poznámka   |
|   |    |techniky                 |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 1 |  1  |náplasti                 |s výjimkou    |
|   |    |                     |hypoalergických  |
|   |    |                     |náplastí     |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 2 |  1  |náplasti na kuří oka           |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 3 |  2  |plena PVC                 |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 4 |  2  |podložky PVC               |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 5 |  4  |návlek tenisový              |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 6 |  4  |ortézy sportovní             |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 7 |  7  |příslušenství ke kočárku - pracovní deska |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 8 |  7  |příslušenství ke kočárku - odkládací košík|         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 9 |  7  |příslušenství ke kočárku - pláštěnka   |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 10 |  7  |příslušenství k vozíku - pracovní deska  |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 11 |  7  |příslušenství k vozíku - pláštěnka    |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 12 |  7  |příslušenství k elektrickým vozíkům -   |         |
|   |    |ovládání pro doprovod           |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 13 | 11  |testační proužky ke stanovení cholesterolu|         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 14 | 12  |příslušenství k chodítkům, která jsou nad |         |
|   |    |rámec jejich funkce            |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 15 | 13  |kapátko oční               |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 16 | 13  |tyčinka oční               |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 17 | 13  |odsávačka mateřského mléka        |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 18 | 13  |prst technický pryžový          |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 19 | 13  |lůžko zdravotní              |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 20 | 13  |nitroděložní tělísko           |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 21 | 13  |polštář včetně povlaku          |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 22 | 16  |neortopedické vložky do bot        |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
| 23 |    |opravy prostředků zdravotnické techniky  |         |
|   |    |kromě vozíků a kočárků a individuálně   |         |
|   |    |vyráběných ortopedickoprotetických    |         |
|   |    |výrobků a oprav zvedáků a polohovacích  |         |
|   |    |postelí                  |         |
+-----+-------+------------------------------------------+------------------+
ODDÍL C
Seznam prostředků zdravotnické techniky hrazených z veřejného zdravotního pojištění při poskytování ambulantní péče
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|Čísl.|Skupina|Název druhu (typu) prostředku zdravotnické|        Poznámka        |    Výše úhrad    |
|   |    |techniky                 |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  1 |  1  |gáza hydrofilní skládaná         |nejvýše do rozměru 10x10 cm a     |100 % nejvýše do 8 Kč  |
|   |    |                     |velikosti balení po 2 ks       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  2 |  1  |krytí gelové               |nejvýše do rozměru 10x10 cm na základě|100 % nejvýše do 150 Kč |
|   |    |                         |schválení revizním lékařem      |za 1 ks         |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  3 |  1  |náplasti hypoalergické          |u dětí do 18 let věku a u pacientů  |nejvýše do 30 Kč     |
|   |    |                     |se stomií a diabetiků         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  4 |  1  |obinadlo elastické            |nejvýše do rozměru 14 cm x 5 m    |100 % nejvýše do 50 Kč  |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  5 |  1  |obinadlo hydrofilní sterilní       |nejvýše do rozměru 12 cm x 5 m    |100 % nejvýše do 15 Kč  |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  6 |  1  |obinadlo pružné hadicové         |                   |nejvýše do 30 Kč     |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  7 |  1  |tampóny vinuté              |pouze na předepsání DIA, 1 balení   |nejvýše do 70 Kč     |
|   |    |                     |po 1000 ks ročně           |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  8 |  1  |vata buničitá               |100 g                 |nejvýše do 10 Kč     |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
|  9 |  1  |vata obvazová skládaná          |100 g                 |nejvýše do 20 Kč     |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 10 |  1  |vata obvazová sterilní          |25 g                 |nejvýše do 10 Kč     |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 11 |  2  |absorpční prostředky pro inkontinentní  |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno  |nejvýše do 1.400 Kč   |
|   |    |- kalhotky plenkové            |pacientům v ústavní péči a v odborných|             |
|   |    |                     |léčebnách               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 12 |  2  |absorpční prostředky pro inkontinentní  |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno  |nejvýše do 550 Kč    |
|   |    |- vložky pro lehkou inkontinenci     |pacientům v ústavní péči a v odborných|             |
|   |    |                     |léčebnách               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 13 |  2  |absorpční prostředky pro inkontinentní  |maximálně 150 ks měsíčně, nehrazeno  |nejvýše do 900 Kč    |
|   |    |- vložné pleny              |pacientům v ústavní péči a v odborných|             |
|   |    |                     |léčebnách               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 14 |  2  |fixace absorpčních prostředků       |maximálně 24 ks ročně nehrazeno    |nejvýše do 190 Kč    |
|   |    |pro inkontinenci             |pacientům v ústavní péči a v odborných|             |
|   |    |                     |léčebnách               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 15 |  2  |kondomy urinální             |maximálně 30 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 900 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 16 |  2  |sáčky sběrné urinální           |maximálně 10 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 600 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 17 |  2  |svorka inkontinenční pro muže       |maximálně 2 ks ročně         |100 %          |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 18 |  3  |krytky stomické              |pouze po schválení revizním lékařem, |100 % nejvýše do 3100 Kč|
|   |    |                     |maximálně 60 ks měsíčně        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 19 |  3  |podložky kolostomické a ileostomické   |maximálně 10 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 1100 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 20 |  3  |podložky urostomické           |maximálně 15 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 1500 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 21 |  3  |prostředky čistící stomické        |pouze po schválení revizním lékařem  |100 % nejvýše do 1500 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 22 |  3  |prostředky ochranné stomické       |maximálně 360 g ročně         |100 % nejvýše do 2760 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 23 |  3  |systémy dvoudílné kolostomické uzavřené  |maximálně 60 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 1600 Kč|
|   |    |- sáčky                  |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 24 |  3  |systémy dvoudílné ileostomické výpustné  |maximálně 30 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 1350 Kč|
|   |    |- sáčky                  |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 25 |  3  |systémy jednodílné kolostomické uzavřené |maximálně 60 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 2600 Kč|
|   |    |- sáčky                  |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 26 |  3  |systémy jednodílné ileostomické výpustné |maximálně 30 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 1950 Kč|
|   |    |- sáčky                  |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 27 |  3  |systémy urostomické dvoudílné - sáčky   |maximálně 30 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 2000 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 28 |  3  |systémy urostomické jednodílné - sáčky  |maximálně 30 ks měsíčně        |100 % nejvýše do 2000 Kč|
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 29 |  3  |pasy a přídržné prostředky pro stomiky  |maximálně 2 bal. ročně        |100 %          |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 30 |  3  |zátky stomické              |pouze po schválení revizním lékařem, |100 % nejvýše do 1200 Kč|
|   |    |                     |maximálně 60 ks měsíčně        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 31 |  4  |epitéza mamární              |maximálně 1 ks za 2 roky, pouze na  |nejvýše do 1800 Kč   |
|   |    |                     |základě předepsání CHI, ONK, PRL   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 32 |  4  |ortéza sériově vyráběná          |pouze na základě předepsání ORT, OP, |100 %          |
|   |    |                     |REH, CHI, NEU, maximálně 1 ks ročně  |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 33 |  4  |návlek pahýlový              |nejvýše 8 ks ročně          |100 %          |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 34 |      4  |suspenzor                 |maximálně 2 ks ročně         |100 % nejvýše do 130 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 35 |  5  |epitéza mamární individuálně zhotovovaná |pouze na základě schválení revizním  |100 %          |
|   |    |                     |lékařem, maximálně 1 ks za 2 roky   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 36 |  5  |ortéza individuálně zhotovovaná      |pouze na základě předepsání OP, ORT, |100 %          |
|   |    |                     |REH, CHI, NEU a schválení revizním  |             |
|   |    |                     |lékařem                |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 37 |  5  |protézy horních a dolních končetin    |pouze na základě předepsání OP, REH, |100 %          |
|   |    |základní provedení            |ORT, maximálně 1 ks za 2 roky     |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 38 |  5  |protézy modulární horních a dolních    |pouze na předepsání OP, REH, ORT   |100 %          |
|   |    |končetin, které jsou zhotoveny ze     |a schválení revizním lékařem,     |             |
|   |    |stavebnicových polotovarů a sestav,    |maximálně 1 ks za 2 roky       |             |
|   |    |včetně tahových protéz horních končetin  |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 39 |  5  |protézy myoelektrické, ztráta obou    |pouze na základě předepsání OP, REH, |100 %          |
|   |    |horních končetin, nebo jednostranná    |ORT, a schválení revizním lékařem S5, |             |
|   |    |amputace s funkčním postižením druhé   |maximálně 1 ks za 5 let (v případě  |             |
|   |    |horní končetiny              |postižení obou končetin 1 pár     |             |
|   |    |                     |za 5 let)               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 40 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 410 Kč |
|   |    |lýtkové II. K. T             |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 41 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 448 Kč |
|   |    |lýtkové III. K. T             |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 42 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 675 Kč |
|   |    |lýtkové IV. K. T.             |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 43 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 517 Kč |
|   |    |polostehenní II. K. T.          |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 44 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 565 Kč |
|   |    |polostehenní III. K. T.          |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 45 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 879 Kč |
|   |    |polostehenní IV. K. T.          |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 46 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 566 Kč |
|   |    |stehenní II. K. T.            |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 47 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 620 Kč |
|   |    |stehenní III. K. T.            |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 48 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 1013 Kč|
|   |    |stehenní IV. K. T.            |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 49 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání PRL, CHI, |100 % nejvýše do 345 Kč |
|   |    |stehenní s uchycením v pase II. K. T.   |INT, DER, J16, maximálně 2 páry ročně |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 50 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 372 Kč |
|   |    |stehenní s uchycením v pase III. K. T.  |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 51 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na základě předepsání CHI, INT, |100 % nejvýše do 400 Kč |
|   |    |stehenní s uchycením v pase IV. K. T.   |DER, J16, maximálně 2 páry ročně   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 52 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání PRL, CHI, INT,  |100 % nejvýše do 1063 Kč|
|   |    |kalhoty dámské II. K. T.         |DER, J16, schvaluje revizní lékař,  |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 53 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 1319 Kč|
|   |    |kalhoty dámské III. K. T.         |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 54 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 1319 Kč|
|   |    |kalhoty dámské IV. K. T.         |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 55 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 1619 Kč|
|   |    |kalhoty těhotenské II. K. T.       |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 56 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 1987 Kč|
|   |    |kalhoty těhotenské III. a IV. K. T.    |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 57 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání PRL, CHI, INT,  |100 % nejvýše do 1867 Kč|
|   |    |kalhoty pánské II. K. T.         |DER, J16, schvaluje revizní lékař,  |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |                 |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 58 |  6  |kompresivní elastické punčochové     |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 2100 Kč|
|   |    |kalhoty pánské III. a IV. K. T.      |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 59 |  6  |pažní návlek komplet II. K. T.      |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 1000 Kč|
|   |    |                     |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 60 |  6  |pažní návlek komplet III. a IV. K. T.   |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 % nejvýše do 300 Kč |
|   |    |                     |J16, maximálně 2 ks ročně       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 61 |  6  |kompresivní elastické punčochy      |pouze na předepsání CHI, INT, DER,  |100 %          |
|   |    |a návleky individuálně zhotovené     |J16, schvaluje revizní lékař,     |             |
|   |    |                     |maximálně 2 ks ročně         |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 62 |  6  |kotníkový díl a kolenní díl II. a III.  |pouze na předepsání CHI, ORT, REV,  |100 % nejvýše do 130 Kč |
|   |    |K. T.                   |PRL, DER, J16, maximálně 2 ks ročně  |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 63 |  6  |pomůcka pro navlékání kompresivních    |pouze na základě PRL, CHI, INT,    |100 % nejvýše do 242 Kč |
|   |    |elastických punčoch            |DER, J16, maximálně 1 ks ročně    |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 64 |  7  |kočárek zdravotní             |na základě předepsání REH, ORT, NEU  |100 % nejvýše      |
|   |    |                     |a schválení revizním lékařem,     |do 21000 Kč       |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 3 roky       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 65 |  7  |kočárek zdravotní - příslušenství     |na základě předepsání REH, ORT, NEU  |100 % nejvýše do 5000 Kč|
|   |    |                     |a schválení revizním lékařem,     |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 3 roky       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 66 |  7  |opravy vozíku mechanického, elektrického |pouze na základě schválení revizním  |90 %           |
|   |    |a kočárku zdravotního           |lékařem                |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 67 |  7  |rukavice kožené pro vozíčkáře       |maximálně 2 páry ročně        |nejvýše do 300 Kč    |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 68 |  7  |tříkolka pro dospělé včetně příslušenství |pouze na základě předepsání REH, ORT, |nejvýše do 5000 Kč   |
|   |    |                     |NEU a schválení revizním lékařem,   |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 69 |  7  |vozík elektrický - příslušenství     |pouze na základě předepsání REH, ORT, |100 %          |
|   |    |                     |NEU, INT a schválení revizním lékařem |             |
|   |    |                     |S5, 1 ks za 5 let           |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 70 |  7  |vozík mechanický             |pouze na předepsání REH, ORT, NEU,  |100 % nejvýše      |
|   |    |                     |INT a schválení revizním lékařem,   |do 12000 Kč       |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 71 |  7  |vozík mechanický - příslušenství     |pouze na předepsání REH, ORT, NEU,  |100 %          |
|   |    |                     |INT a schválení revizním lékařem,   |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 72 |  7  |vozík s elektrickým pohonem pro provoz  |pouze na předepsání REH, ORT, NEU,  |100 % nejvýše      |
|   |    |obvykle v exteriéru            |INT a schválení revizním lékařem S5, |do 136000 Kč       |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 73 |  7  |vozík s elektrickým pohonem standardní  |pouze na předepsání REH, ORT, NEU,  |100 % nejvýše      |
|   |    |pro lehký provoz obvykle v interiéru   |INT a schválení revizním lékařem S5, |do 120000 Kč       |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 74 |  7  |vozík speciální              |pouze na základě předepsání REH, ORT, |100 % maximálně     |
|   |    |                     |NEU a schválení revizním lékařem   |1 ks za 5 let      |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 75 |  8  |sluchadlo kapesní pro středně těžkou   |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 3200 Kč |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB  |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |SRT                    |za 3 roky               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 76 |  8  |sluchadlo kapesní pro těžkou       |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5500 Kč |
|   |    |nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT    |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |                     |za 3 roky               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 77 |  8  |sluchadlo kapesní pro velmi těžkou    |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5500 Kč |
|   |    |nedoslýchavost ztráty 80 dB SRT a více  |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |zbytky sluchu hluchota          |za 3 roky               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 78 |  8  |sluchadlo kapesní pro korekci anomálie  |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5900 Kč |
|   |    |zvukovodu                 |děti 0 až 2 roky, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |                     |za 3 roky, schvaluje revizní lékař  |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 79 |  8  |sluchadlo závěsné pro středně těžkou   |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5300 Kč |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB  |děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks  |             |
|   |    |SRT                    |za 5 let               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+---------------------     -----------------+-------------------------+
| 80 |  8  |sluchadlo závěsné pro těžkou       |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 %          |
|   |    |nedoslýchavost ztráty nad 60 dB SRT,   |děti od 2 do 7 let, maximálně 2 ks  |             |
|   |    |zbytky sluchu hluchota          |za 5 let               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 81 |  8  |sluchadlo brýlové na kostní vedení    |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše      |
|   |    |                     |děti od 2 do 7 let, maximálně 1 ks  |do 11000 Kč       |
|   |    |                     |za 5 let, schvaluje revizní lékař   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 82 |  8  |sluchadlo závěsné pro středně těžkou   |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5300 Kč |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 30 dB do 60 dB  |ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně|             |
|   |    |SRT                    |2 ks za 5 let             |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 83 |  8  |sluchadlo závěsné pro těžkou       |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5.800 Kč|
|   |    |nedoslýchavost nad 60 dB SRT, zbytky   |ORL S3, děti od 7 do 18 let, maximálně|             |
|   |    |sluchu hluchota              |2 ks za 5 let             |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 84 |  8  |sluchadlo brýlové na kostní vedení    |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 6800 Kč |
|   |    |                     |děti od 7 do 18 let, maximálně 1 ks  |             |
|   |    |                     |za 5 let, schvaluje revizní lékař   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 85 |  8  |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní,   |pouze na základě předepsání FON S3,  |nejvýše do 2700 Kč    |
|   |    |zvukovodové pro středně těžkou      |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 40 dB do 59 dB  |za 5 let               |             |
|   |    |SRT                    |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 86 |  8  |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní,   |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 3900 Kč |
|   |    |zvukovodové s kompresí pro těžkou     |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 60 dB do 79 dB  |za 5 let               |             |
|   |    |SRT                    |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 87 |  8  |sluchadlo boltcové, závěsné, kapesní, PP |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 5100 Kč |
|   |    |nebo PP-AGC pro velmi těžkou       |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |nedoslýchavost ztráty od 80 dB SRT,    |za 5 let               |             |
|   |    |zbytky sluchu hluchota          |                   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 88 |  8  |sluchadlo brýlové na kostní vedení    |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 6800 Kč |
|   |    |                     |ORL S3, od 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |                     |za 5 let, schvaluje revizní lékař   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 89 |  8  |baterie ke sluchadlu           |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 80 Kč  |
|   |    |                     |ORL S3, maximálně jedenkrát za 5 let |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 90 |  8  |brýlový adaptér k závěsnému sluchadlu   |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 90 Kč  |
|   |    |                     |ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let    |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 91 |  8  |ušní tvarovka individuální        |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 250 Kč |
|   |    |                     |ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |                     |za 1 rok               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 92 |  8  |ušní tvarovka individuální        |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 250 Kč |
|   |    |                     |ORL S3, do 18 let, maximálně 1 ks   |             |
|   |    |                     |za 5 let               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 93 |  8  |ušní tvarovka tovární           |pouze na základě předepsání FON S3,  |100 % nejvýše do 20 Kč  |
|   |    |                     |ORL S3, maximálně 1 ks za 5 let    |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 94 |  9  |obruba brýlová              |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 % nejvýše do 300 Kč |
|   |    |                     |do 6 let, maximálně 3 ks ročně,    |             |
|   |    |                     |od 6 do 15 let max. 1 ks ročně,    |             |
|   |    |                     |dvoje brýle při refrakční vadě    |             |
|   |    |                     |+ -3 DPTR do dálky          |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 95 |  9  |obruba brýlová              |pouze na základě předepsání OPH,   |nejvýše do 150 Kč    |
|   |    |                     |od 15 let výše, maximálně 1 ks za   |             |
|   |    |                     |3 roky, dvoje brýle při refrakční vadě|             |
|   |    |                     |+ -3 DPTR do dálky          |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 96 |  9  |čočka brýlová sferická, tórická      |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |                     |do 6 let bez změny korekce nárok max. |             |
|   |    |                     |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |ročně, od 15 let výše maximálně 1 ks |             |
|   |    |                     |za 3 roky               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 97 |  9  |čočka brýlová lentikulární        |pouze na předepsání OPH, děti do 6 let|100 %          |
|   |    |                     |bez změny korekce max. 3 ks ročně,  |             |
|   |    |                     |od 6 do 15 let max. 1 ks ročně,    |             |
|   |    |                     |od 15 let výše max. 1 ks za 3 roky,  |             |
|   |    |                     |nad + -10 DPTR, do 3 let u afakie   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 98 |  9  |čočka brýlová vysokoindexová       |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |                     |do 6 let bez změny korekce nárok max. |             |
|   |    |                         |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |ročně, od 15 let výše max. 1 ks za  |             |
|   |    |                     |3 roky, myopie nad -10 DPTR, poruchy |             |
|   |    |                     |centrálního zorného pole, schvaluje  |             |
|   |    |                     |revizní lékař             |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 99 |  9  |čočka brýlová bifokální, franklinova,   |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |zatavovaná, vybrušovaná, silikát, plast  |do 6 let bez změny korekce nárok max. |             |
|   |    |                     |2 ks ročně, od 6 do 18 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |ročně, strabismus, afakie, od 18 let |             |
|   |    |                     |nehrazeno               |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 100 |  9  |čočka brýlová prismatická         |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |                     |do 6 let bez změny korekce nárok max. |             |
|   |    |                     |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, |             |
|   |    |                     |při diplopii, strabismus       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 101 |  9  |čočka brýlová plastická          |pouze na předepsání OPH, děti do 6 let|100 %          |
|   |    |                     |bez změny korekce nárok max. 2 ks   |             |
|   |    |                     |ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks ročně,|             |
|   |    |                     |od 15 let max. 1 ks za 3 roky, nad  |             |
|   |    |                     |+ -10 DPTR, do 15 let nad + -3 DPTR  |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 102 |  9  |čočka brýlová s absorpční vrstvou     |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |                     |do 6 let bez změny korekce nárok max. |             |
|   |    |                     |3 ks ročně, od 6 do 15 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |ročně, od 15 let max. 1 ks za 3 roky, |             |
|   |    |                     |afakie, pseudoafakie, choroby a vady |             |
|   |    |                     |provázené světloplachostí       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 103 |  9  |čočka brýlová hyperokulární        |pouze na předepsání OPH, děti do   |100 %          |
|   |    |                     |18 let bez změny korekce nárok max.  |             |
|   |    |                     |2 ks ročně, od 18 let max. 1 ks    |             |
|   |    |                     |za 3 roky, schvaluje revizní lékař  |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 104 |  9  |čočka kontaktní měkká (hydrofilní)    |na základě předepsání OPH, děti    |100 %          |
|   |    |                     |do 15 let bez změny korekce nárok max.|             |
|   |    |                     |2 ks ročně, od 15 let max. 1 ks ročně,|             |
|   |    |                     |afakie nad + -10 DPT, astigmatismus  |             |
|   |    |                     |irregularis, anisometropie 3,0 DPT a |             |
|   |    |                     |více                 |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 105 |  9  |čočka kontaktní tvrdá včetně       |pouze na základě předepsání OPH, děti |100 %          |
|   |    |plynopropustných             |do 15 let bez změny korekce nárok na |             |
|   |    |                     |max. 1 ks ročně, od 15 let max. 1 ks |             |
|   |    |                     |za 2 roky, keratokonus, astigmatismus |             |
|   |    |                     |irregularis, do 15 let anisometropie |             |
|   |    |                     |3,0 DPT a více            |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 106 |  9  |čočka kontaktní stenopeutická, barevná,  |pouze na základě předepsání OPH,   |100 %          |
|   |    |terapeutická               |závažné choroby rohovky, schvaluje  |             |
|   |    |                     |revizní lékař             |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 107 |  9  |okluzor gelový, náplasťový, plastový   |pouze na základě předepsání OPH    |100 %          |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 108 |  9  |dalekohledový systém na dálku i na blízko,|pouze na základě předepsání OPH,   |nejvýše do 8000 Kč    |
|   |    |s příslušenstvím             |maximálně 1 ks za 7 let, schvaluje  |             |
|   |    |                     |revizní lékař             |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 109 |  9  |lupa asferická zvětšující 4x a více    |pouze na základě předepsání OPH,   |nejvýše do 1500 Kč    |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 110 |  9  |lupa sferická zvětšující do 4x      |pouze na základě předepsání OPH,   |nejvýše do 100 Kč    |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 5 let        |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 111 |  9  |protéza oční skleněná           |pouze na základě předepsání OPH    |100 % nejvýše do 800 Kč |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 112 |  9  |protéza oční akrylátová individuálně   |pouze na základě předepsání OPH a   |100 % nejvýše do 2000 Kč |
|   |    |zhotovená                 |schválení revizním lékařem, maximálně |             |
|   |    |                     |1 ks za 3 roky            |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 113 | 10  |aplikátory aerosolových přípravků     |pouze na základě předepsání TRN, ALG, |nejvýše do 500 Kč    |
|   |    |                     |ORL, PED, u pacientů od 18 let pouze |             |
|   |    |                     |po schválení revizním lékařem     |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 114 | 10  |inhalátor kompresorový          |pouze na základě předepsání TRN, ALG, |100 % nejvýše do 3500 Kč |
|   |    |                     |ORL a schválení revizním lékařem, max.|             |
|   |    |                     |1 ks za 10 let            |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 115 | 10  |inhalkátor ultrazvukový          |pouze na základě předepsání TRN, ALG, |100 % nejvýše do 4500 Kč |
|   |    |                     |ORL a schválení revizním lékařem, max.|             |
|   |    |                         |1 ks za 10 let            |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 116 | 10  |koncentrátor kyslíku           |pouze na základě předepsání TRN a   |100 %          |
|   |    |                     |schválení revizním lékařem, S5    |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 117 | 10  |prostředky pro aplikaci práškových    |pouze na základě předepsání dle    |nejvýše do 300 Kč    |
|   |    |inhalačních forem léčiv          |preskribčního omezení léčiva,     |             |
|   |    |                     |maximálně 1 ks za 2 roky       |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 118 | 10  |přístroj CPAP               |pouze na základě předepsání TRN, NEU |100 %          |
|   |    |                     |a schválení revizním lékařem, S5   |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 119 | 10  |spirometr osobní             |pouze na základě předepsání TRN, ALG |nejvýše do 300 Kč    |
|   |    |                     |a schválení revizním lékařem     |             |
+-----+-------+------------------------------------------+--------------------- -----------------+-------------------------+
| 120 | 11  |aplikátor inzulínu - inzulínové pero   |pouze na základě předepsání DIA, max. |100 % nejvýše do 2200 Kč |
|   |    |                     |1 ks za 3 roky            |             |
+-----+-------+----------------------------

Předchozí paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.2

SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK

Následující paragraf

Zákon o veřejném zdravotním pojištění Příl.4

SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ