Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 9a

§ 9a
Zánik práva na náhradu škody
Právo na náhradu škody podle tohoto zákona zaniká uplynutím 10 let ode dne, kdy výrobce uvedl na trh vadný výrobek, který způsobil škodu. To neplatí, jestliže v uvedené době byl nárok na náhradu škody uplatněn u soudu.
© 2023 Sbírka Zákonů