Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 12

§ 12
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.

Předchozí paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 11

Případy vyloučení použití zákona


© 2024 Sbírka Zákonů