Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 7a

§ 7a
Společná odpovědnost výrobců
(1) Odpovídá-li za škodu více výrobců, odpovídají za ni společně a nerozdílně.
(2) Poškozená osoba může uplatnit nárok na náhradu škody vůči kterémukoli z nich.
(3) Vzájemné vypořádání solidárně odpovídajících výrobců se provede podle účasti každého z nich.

Předchozí paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 7

Spolupůsobení třetí osoby

Následující paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 8

Zákaz vyloučení nebo omezení povinnosti náhrady předem


© 2023 Sbírka Zákonů