Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 10

§ 10
Použití občanského zákoníku
(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, použije se ustanovení občanského zákoníku.
(2) Poškozený může podle své volby uplatnit právo na náhradu škody buď podle obecné úpravy odpovědnosti za škodu, nebo vůči výrobci podle tohoto zákona.

Předchozí paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 9a

Zánik práva na náhradu škody

Následující paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 11

Případy vyloučení použití zákona


© 2023 Sbírka Zákonů