Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 7

§ 7
Spolupůsobení třetí osoby
(1) Pokud škoda vznikne v důsledku vady výrobku a současně jednáním nebo opomenutím třetí osoby, odpovídá výrobce za škodu v plném rozsahu.
(2) Výrobce však může vůči této třetí osobě uplatňovat postih jako důsledek jejího jednání nebo opomenutí, které přispělo ke vzniku škody.

Předchozí paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 6a

Výrobce je povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového

Následující paragraf

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 7a

Společná odpovědnost výrobců


© 2023 Sbírka Zákonů