Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku paragraf § 6a

§ 6a
Výrobce je povinen nahradit škodu na věci, za kterou odpovídá, jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla nebo byla zjištěna.*)
*) Ustanovení § 6a nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.
© 2024 Sbírka Zákonů