• « Hlavní menu
 • « Branný zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy...
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povi...
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z dů...
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu bran...
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská vel...
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vo...
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení ne...
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského ...
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na ...
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v d...
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků ...
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit s...
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil ...
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci ne...
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojený...
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povin...
 • § 37 – Správní úřady podle své působno...
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stano...
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní sl...
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody kr...

Branný zákon paragraf § 30

§ 30
Vyšší přezkumné komise
(1) K rozhodování o odvolání proti přezkumnému rozhodnutí se u ministerstva zřizuje tříčlenná vyšší přezkumná komise a tříčlenná vyšší přezkumná letecká komise, do kterých se určují výhradně vojenští lékaři.
(2) Vyšší přezkumná komise rozhoduje o odvolání proti přezkumným rozhodnutím přezkumných komisí u vojenských nemocnic. Její složení stanoví ministr obrany.
(3) Vyšší přezkumná letecká komise rozhoduje o odvolání proti přezkumnému rozhodnutí přezkumné letecké komise u Ústavu leteckého zdravotnictví. Její složení stanoví ministr obrany.
(4) Vyšší přezkumná komise nebo vyšší přezkumná letecká komise přezkumné rozhodnutí potvrdí nebo změní. Proti jejich rozhodnutí se nelze odvolat.

Předchozí paragraf

Branný zákon paragraf § 29

Přezkumné řízení

Následující paragraf

Branný zákon paragraf § 31

Vojenská evidence


© 2024 Sbírka Zákonů