• « Hlavní menu
 • « Branný zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy...
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povi...
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z dů...
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu bran...
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská vel...
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vo...
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení ne...
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského ...
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na ...
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v d...
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků ...
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit s...
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil ...
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci ne...
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojený...
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povin...
 • § 37 – Správní úřady podle své působno...
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stano...
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní sl...
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody kr...

Branný zákon paragraf § 14

§ 14
Propuštění z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení
(1) Z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení se propustí voják dnem
a) jeho vykonání ve stanovené délce,
b) ve kterém vojenský lékař zjistí nemoc nebo úraz, pro který voják není schopen vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení vykonat,
c) kterým byl vzat do vazby, nebo
d) kterým byl vyzván k nastoupení výkonu trestu odnětí svobody.
(2) Z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení může služební orgán vojáka propustit též z osobních nebo rodinných důvodů na základě jeho žádosti.
(3) Z výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení vojáka propouští služební orgán. Před propuštěním je voják povinen podrobit se lékařské prohlídce vojenským lékařem.

Předchozí paragraf

Branný zákon paragraf § 13

Povolání na vojenské cvičení nebo na výjimečné vojenské cvičení a nastoupení jejich výkonu

Následující paragraf

Branný zákon paragraf § 15

(1) Voják na vojenském cvičení, na výjimečném vojenském cvičení nebo ve služebním poměru vojáka z povolání vykonává ode dne


© 2024 Sbírka Zákonů