• « Hlavní menu
 • « Branný zákon
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Obsah branné povinnosti a druhy...
 • § 2 – Doba trvání branné povinnosti
 • § 3 – Dobrovolné převzetí branné povi...
 • § 4 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 5 – Občan nebo voják v povinné zálo...
 • § 6 – Odmítnutí mimořádné služby z dů...
 • § 7 – Branná povinnost zaniká
 • § 8 – Dobrovolné převzetí výkonu bran...
 • § 9 – Zřizují se krajská vojenská vel...
 • § 12 – Vojenské cvičení a výjimečné vo...
 • § 13 – Povolání na vojenské cvičení ne...
 • § 14 – Propuštění z výkonu vojenského ...
 • § 15 – Voják na vojenském cvičení, na ...
 • § 17 – Vojáka v záloze, u něhož je v d...
 • § 18 – Obsah odvodního řízení
 • § 19 – Dotazník
 • § 20 – Odvodní komise
 • § 21 – Průběh odvodního řízení
 • § 22 – Pozastavení propouštění vojáků ...
 • § 23 – Mobilizace ozbrojených sil
 • § 24 – Cestování do zahraničí
 • § 25 – Výjimky z povinnosti dostavit s...
 • § 26 – Pro doplňování ozbrojených sil ...
 • § 27 – V povinné záloze jsou vojáci
 • § 28 – V aktivní záloze jsou vojáci ne...
 • § 29 – Přezkumné řízení
 • § 30 – Vyšší přezkumné komise
 • § 31 – Vojenská evidence
 • § 32 – Ohlašovací povinnost
 • § 33 – Vojenské doklady
 • § 34 – Občan smí vstoupit do ozbrojený...
 • § 35 – Přestupku se dopustí ten, kdo
 • § 36 – Náklady spojené s brannou povin...
 • § 37 – Správní úřady podle své působno...
 • § 38 – Pokud není v tomto zákoně stano...
 • § 39 – Vojáci vykonávající základní sl...
 • § 40 – Zrušuje se:
 • § 41 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...
 • Příl – Názvy, sídla a územní obvody kr...

Branný zákon Příl

Příl.
Názvy, sídla a územní obvody krajských vojenských velitelství
Název             Sídlo       Územní obvod

Krajské vojenské velitelství
hlavní město Praha       Praha       území hlavního města Prahy

Krajské vojenské velitelství
Praha             Praha       území Středočeského kraje

Krajské vojenské velitelství
České Budějovice        České Budějovice  území Jihočeského kraje

Krajské vojenské velitelství
Plzeň             Plzeň       území Plzeňského kraje

Krajské vojenské velitelství
Karlovy Vary          Karlovy Vary    území Karlovarského kraje

Krajské vojenské velitelství
Ústí nad Labem         Ústí nad Labem   území Ústeckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Liberec            Liberec      území Libereckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Hradec Králové         Hradec Králové   území Kralovéhradeckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Pardubice           Pardubice     území Pardubického kraje

Krajské vojenské velitelství
Jihlava            Jihlava      území Vysočiny

Krajské vojenské velitelství
Brno              Brno        území Jihomoravského kraje

Krajské vojenské velitelství
Olomouc            Olomouc      území Olomouckého kraje

Krajské vojenské velitelství
Ostrava            Ostrava      území Moravskoslezského kraje

Krajské vojenské velitelství
Zlín              Zlín        území Zlínského kraje

Předchozí paragraf

Branný zákon paragraf § 41

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005, s výjimkou ustanovení § 39 odst. 1


© 2024 Sbírka Zákonů