• « Hlavní menu
  • « Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • přehled paragrafů (článků):
  • § 1 – Stát odpovídá za podmínek stano...
  • § 2 – Odpovědnosti za škodu podle toh...
  • § 3 – Stát odpovídá za škodu, kterou ...
  • § 4 – Za výkon státní správy podle § ...
  • § 5 – Stát odpovídá za podmínek stano...
  • § 6 – Ve věcech náhrady škody způsobe...
  • § 6a – Porušení práva na osobní svobodu
  • § 7 – Právo na náhradu škody způsoben...
  • § 8 – Nárok na náhradu škody způsoben...
  • § 9 – Právo na náhradu škody způsoben...
  • § 10 – Právo na náhradu škody způsoben...
  • § 11 – Právo na náhradu škody způsoben...
  • § 12 – Právo na náhradu škody nemá ten...
  • § 13 – Stát odpovídá za škodu způsoben...
  • § 14 – Nárok na náhradu škody se uplat...
  • § 15 – Přizná-li příslušný úřad náhrad...
  • § 16 – Nahradil-li stát škodu způsoben...
  • § 17 – Nahradil-li stát škodu, ke kter...
  • § 18 – Společná ustanovení o regresní ...
  • § 19 – Územní celky v samostatné působ...
  • § 20 – Bylo-li územním celkem v samost...
  • § 21 – Pro uplatnění nároku na náhradu...
  • § 22 – Územní celky v samostatné působ...
  • § 23 – Nahradil-li územní celek v samo...
  • § 24 – Nahradil-li územní celek v samo...
  • § 25 – Ustanovení § 16 odst. 4
  • § 26 – Vztah k občanskému zákoníku
  • § 27 – Právo na náhradu nákladů na výž...
  • § 28 – Způsob výpočtu průměrného výděl...
  • § 29 – Na žádost poškozeného lze při v...
  • § 30 – Náhrada ušlého zisku se poskytu...
  • § 31a – Zadostiučinění za vzniklou nema...
  • § 32 – Nárok na náhradu škody podle to...
  • § 33 – Nárok na náhradu škody způsoben...
  • § 34 – Nárok státu podle § 16
  • § 35 – Promlčecí doba neběží ode dne u...
  • § 36 – Přechodné ustanovení
  • § 37 – Zrušuje se zákon č. 58/1969 Sb.
  • § 38 – Zákon České národní rady č. 358...
  • § 39 – Účinnost

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem paragraf § 39

§ 39
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.
© 2019 Sbírka Zákonů