Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství paragraf § 2

§ 2
Sňatkem
zrušen
© 2021 Sbírka Zákonů