Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství paragraf § 8

§ 8
Rodinní příslušníci
(1) Československá státní občanka nepozbývá uzavřením manželství s cizincem nebo s bezdomovcem státního občanství.
(2) Pozbytí státního občanství u jednoho z manželů nemá vliv na státní občanství druhého manžela nebo dětí, pokud zákon nestanoví jinak.
© 2023 Sbírka Zákonů