Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství paragraf § 7

§ 7
Odnětím
zrušen
© 2023 Sbírka Zákonů