Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství paragraf § 6

§ 6
Propuštěním
(1) Státního občanství pozbývá ten, kdo je propuštěn ze státního svazku na vlastní žádost. Státní občanství zaniká dnem doručení listiny o propuštění.
(2) Manželé mohou žádat o propuštění ze státního občanství ve společné žádosti; žádost každého manžela se posuzuje samostatně. Děti mladší 15 let, které jejich otec nebo matka pojali do žádosti, pozbývají státního občanství spolu s otcem nebo s matkou.
© 2023 Sbírka Zákonů