• « Hlavní menu
 • « Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • přehled paragrafů (článků):
 • § 1 – Účel zákona
 • § 2 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 3 – Vklad podle § 2
 • § 4 – Účastníky řízení o povolení vkl...
 • § 5 – Katastrální úřad v řízení o pov...
 • § 6 – Katastrální úřad vyznačí den po...
 • § 7 – Práva uvedená v § 1 odst. 1
 • § 8 – Katastrální úřad zjistí, zda je...
 • § 9 – Poznámku zapíše katastrální úřa...
 • § 10 – Poznámku zruší katastrální úřad...
 • § 11 – Ten, kdo vychází ze zápisu v ka...
 • § 12 – Katastrální úřad vyznačí v kata...
 • § 13 – Každý je oprávněn nahlédnout do...
 • § 14 – Za vklad se považuje zápis do k...
 • § 15 – Katastrální úřady převezmou vše...
 • § 16 – Zápisy právních vztahů v eviden...
 • § 17 – Příslušné ústřední orgány státn...
 • § 18 – Zrušuje se § 4 odst. 2 zákona č...
 • § 19 – Tento zákon nabývá účinnosti dn...

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 14

§ 14
(1) Za vklad se považuje zápis do katastrálních operátů.
(2) Záznamy jsou úkony katastrálního úřadu, které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva.
(3) Poznámky jsou úkony katastrálního úřadu, které jsou určeny k vyznačení skutečností nebo poměru vztahujícího se k nemovitosti nebo osobě a které nemají vliv na vznik, změnu nebo zánik práva.

Předchozí paragraf

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 13

Každý je oprávněn nahlédnout do katastru a učinit si o právních vztazích opisy nebo výpisy.

Následující paragraf

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem paragraf § 15

(1) Katastrální úřady převezmou všechny věci státního notářství, ve kterých probíhá řízení o registraci smluv a do účinnosti


© 2024 Sbírka Zákonů